KİT ve Bağlı Ortaklıkları İç Denetçi Aday Belirleme Sınavı Duyurusu

30/09/2014 tarihli ve 2014/6842 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulan Kamu İktisadi Teşebbüsleri ve Bağlı Ortaklıklarının (KİT) 2015 yılına ait Genel Yatırım ve Finansman Programı Hakkında Karar’ın 31’inci maddesine dayanılarak hazırlanan ve 15 Ocak 2015 tarih ve 29237 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan 2015 Yılına Ait Genel Yatırım ve Finansman Programının Uygulanmasına İlişkin Usul ve Esasların Belirlenmesine Dair Tebliğ’in 18 inci maddesi gereği, KİT’lerde iç denetim eğitimine tabi tutulacak iç denetçi adaylarını belirleme sınavı yapılacaktır. 

İç denetçi adaylarının belirlenmesi için gerçekleştirilecek olan Aday Belirleme Sınavı ÖSYM tarafından yapılacaktır. Sınava katılacak KİT personelinin sınava giriş başvurularını ÖSYM'ye bireysel olarak yapmaları gerekmektedir.

İç Denetçi olarak atanacaklarda aranan şartlar Tebliğin 17. maddesinde belirlenmiş olup bu şartlara haiz olanlar ve Hazine Müsteşarlığı'nın belirlemiş olduğu 21 KİT’in çalışanları (EK 2 listede belirtilen) Aday Belirleme Sınavına bireysel olarak başvurabileceklerdir.

Bilgilerinizi ve gereğini arz ederiz.

EK dosyalar için tıklayınız.   

Ek 1. Aday Belirleme Sınavına Başvuru ve Yapılma Şekli

Ek 2. KİT ve Bağlı Ortaklıkları Listesi

 

++++++
www.tkib.gov.tr © Copyright 2013
Marshmallow Web Solutions MWS Design & Code