DUYURU
 

İÇ DENETİM

Hazine Müsteşarlığınca, 30/9/2014 tarihli ve 2014/6842 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulan Kamu İktisadi Teşebbüsleri ve Bağlı Ortaklıklarının 2015 yılına ait Genel Yatırım ve Finansman Programı Hakkında Kararın 24 üncü maddesinde belirtilen hükümlerin uygulanması amacıyla hazırlanan  Genel yatırım ve Finansman Programının Uygulanmasına İlişkin Usul ve Esasların Belirlenmesine dair tebliğ resmi gazetede yayınlanarak 15.01.2015 tarihi itibariyle yürürlüğe girmiştir

Kamu İktisadi Teşebbüsleri ve Bağlı Ortaklıklar tarafından iç denetim birim başkanı ve iç denetçilerin atanabilmesi için adayların belirlenmesi, eğitimi ve sınava tabi tutulmaları hususları düzenlenmiş ve iç denetçi aday adaylarının eğitilmeleri ve sınav yapılması konularında birliğimiz yetkilendirilmiştir.

KİT ve bağlı ortaklıkları, eğitime tabi tutulacak İç Denetçilerin belirlenmesi için yapılacak olan Aday Belirleme Sınavına katılacak personel listelerini en geç 13.03.2015 tarihine kadar birliğimize göndermeleri gerekmektedir.

Birliğimiz tarafından yapılacak aday belirleme sınavı ve daha sonra verilecek eğitimlerin tarihi, yeri ve ücretleri birliğimiz web sitesinde yayınlanacak olup kurumlara yazılı olarak bildirilecektir.
 

Arz ederiz.

Resmi Gazete'de yayınlanan İlgili Tebliğ için tıklayınız.

++++++
www.tkib.gov.tr © Copyright 2013
Marshmallow Web Solutions MWS Design & Code